Privacy

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţii privind protecţia datelor personale in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Dorim să oferim servicii și să respectăm legislația din domeniul protecției datelor la cele mai înalte standarde profesionale, dar și să implementăm cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre.
Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL
Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este Asociația PIANOART, cu sediul în Galați, str. Morilor nr. 8, tel.: 0748 889 524, CUI 30437849, denumită generic în continuare PIANOARTINSTITUTE.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu PIANOARTINSTITUTE sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră atunci când interacționați cu noi, cum ar fi informațiile despre serviciile/produsele achiziționate, plăți efectuate, orice alte informații privind desfășurarea relației dintre Dvs. și PIANOARTINSTITUTE.

Formular de contact

 • Colectam numele și adresa de email când cineva trimite un email folosind formularul de contact și le pastram pe serverul nostru de email.  Nu folosim informațiile transmise în scopuri de marketing.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice.

 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale;
 • Pentru comunicarea legata de desfășurarea activității (cursuri) sau alte probleme/situatii care pot sa apară;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de PIANOARTINSTITUTE (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
 • De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la alte informații despre serviciile solicitate.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către autorități publice și organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea. De asemenea, PIANOARTINSTITUTE poate dezvălui datele persoanelor fizice vizate, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți, cum ar fi proprii împuterniciți. Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate. Vom informa persoanele vizate de fiecare data cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul acestora sau alt temei juridic. De exemplu, am putea furniza datele cu caracter personal către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice, companii de curierat, și alți terți cu care avem o relație contractuală. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât aceste date să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm. În limite rezonabile, ne vom asigura că datele persoanelor vizate nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care va transfera date către state din afara SEE, va urmari, în toate cazurile, ca transferurile sa fie legitime, având la baza consimțământul explicit al persoanei vizate sau alt temei legal.

CUI SI IN CE CONDITII TRANSFERAM DATELE DUMNEAVOASTRA CATRE O TARA TERTA SAU ORGANIZATIE INTERNATIONALA
Transferam datele personale in tari din afara UE sau SEE sau catre organizatii internationale. Furnizorii tehnologiilor prin intermediul carora colectam si prelucram datele dumneavoastra personale pot avea la randul lor servere, baze de date si mecanisme de backup in tari din afara UE sau SEE. Ne asiguram ca acesti furnizori se angajeaza la randul lor sa respecte cerintele regulamentului European de protectie a datelor personale.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: pianoartinstitute@gmail.com.
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?
În general, stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune a persoanei fizice vizate cu PIANOARTINSTITUTE. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime. Este de reținut faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege. PIANOARTINSTITUTE a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter  personal. Astfel, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil indeplinirii scopurilor enumerate mai sus, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

 • nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către PIANOARTINSTITUTE (inclusiv obligația legală a PIANOARTINSTITUTE de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau
 • dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

CONTINUT INGLOBAT DE PE ALTE SITURI WEB
Articolele din acest sit pot include continut inglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Continutul inglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca si cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot sa colecteze date despre tine, sa foloseasca cookie-uri, sa inglobeze urmarirea suplimentara a tertilor si sa-ti monitorizeze interactiunea cu continutul inglobat, inclusiv sa-ti urmareasca interactiunea cu continutul inglobat daca ai un cont si esti autentificat in acel sit web.

ANALITICE
in scopul analizei traficului si performantelor site-ului , utilizam instrumente de analiza oferite de Google – Analytics, WebMaster Tools – instrumente care stocheaza informatii referitoare la paginile accesate, durata vizitei in site, modul/dispozitivul de accesare a site-ului, locatia – la nivel de localitate etc. Mai multe informatii referitoare la modul in care Google stocheaza si utilizeaza aceste informatii pot fi gasite aici: https://policies.google.com/privacy
Google Inc, proprietarul instrumentelor utilizate pentru analiza traficului si performantelor siteului este o companie certificata ISO 27001 in Managementul si securitatea informatiilor – https://support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=en.

COOKIES
Site-ul www.pianoartinstitute.ro utilizeaza cookie-uri. Gasiti detalii referitoare la ce reprezinta cookie-urile, in ce scop sunt folosite si care sunt implicatiile pentru utilizator/vizitator ca urmare a acceptarii cookie-urilor din site-ul nostru pe pagina POLITICA DE COOKIES.

FOLOSIM PROCESE DE PROFILARE AUTOMATA SI DECIZII AUTOMATIZATE?
Nu folosim datele dumneavoastra personale pentru a evalua automat aspecte ale personalitatii dumneavoastra.

CE PROCEDURI AVEM LA DISPOZIȚIE PENTRU ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR
Încălcarea securității datelor, fie și doar potențială este semnalată automat prin e-mail către administratorul site-ului de către mecanisme interne oferite de platforma WordPress. Raportarea include și adresa IP, care face parte din categoria datelor personale deoarece poate fi folosită la identificarea utilizatorului.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, PIANOARTINSTITUTE nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. PIANOARTINSTITUTE va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:
E-mail: pianoartinstitute@gmail.com
Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante. Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

ÎNTREBĂRI:
Dacă există întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor persoanelor vizate sau acestea doresc să îsi exercite drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă exista temeri cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, orice persoana vizată interesată ne poate  scrie la adresa de e-mail: pianoartinstitute@gmail.com..
Putem schimba această POLITICĂ DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificarea lor, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.
Termeni si expresii folosite in aceasta nota de informare
Prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:

 • colectarea
 • inregistrarea
 • organizarea
 • structurarea
 • stocarea
 • adaptarea sau modificarea
 • extragerea
 • consultarea
 • utilizarea
 • divulgarea prin transmitere
 • stergerea sau distrugerea.

Restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor personale stocate cu scopul de a limita prelucrarea acestora in viitor.
Destinatar inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

Consimtamant al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: o autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atributii referitoare la supravegherea respectarii legislatiei protectiei datelor cu caracter personal. in Romania, aceasta autoritate este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice.
Colaboratori: persoane fizice sau juridice care au incheiat contract de colaborare cu SincretismulArtelor si care presteaza servicii pentru noi.
Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita „persoana vizata”). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume,  numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, in notiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta; adresa de email; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocatie. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram sunt enumerate mai sus.
Operator: persoana fizica sau juridica care decide de ce (in ce scop) si cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislatiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rand operatorului. in relatia cu dumneavoastra, noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata.
Persoana imputernicita: orice persoana fizica sau juridica care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului, alta decat angajatii operatorului.
Persoana vizata: persoana fizica la care se refera (careia ii „apartin”) anumite date cu caracter personal. in relatia cu noi (operatorul), dumneavoastra sunteti persoana vizata.
Stat tert: un stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.

Va multumim pentru increderea acordata serviciilor noastre si modului in care lucram cu datele dumneavoastra!