Terms

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. GENERALITĂŢI
1.1. Site-ul pianoartinstitute.ro este administrat şi operat de către Asociația PIANOART, cu sediul în Galați, strada Morilor nr. 8, email pianoartinstitute@gmail.com, CUI 30437849, care va fi denumita „Administratorul site-ului”.
1.2.Scopul pianoartinstitute.ro este de a oferi informații utile părinților / vizitatorilor site-ului.
1.3. Prin navigarea pe acest site, utilizatorii sunt de acord cu Termenii şi condiţiile acestui site.

2. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI SITE-ULUI
2.1 Administratorul este răspunzător pentru securitatea şi menţinerea în stare de funcţionare a site-ului www.pianoartinstitute.ro, exceptând cazurile de forţă majoră şi imperfecţiunile de natură tehnică care pot să apară. Prin caz de forţă majoră se înţelege un eveniment imprevizibil şi inevitabil, aflat în afara controlului Administratorului. Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundaţia, incendiul, atacuri informatice grave ori defecţiuni grave în funcţionarea reţelei de internet, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Administratorului.
2.2. În general, Administratorul site-ului răspunde doar pentru comportamentul inadecvat al reprezentanţilor săi legali sau al angajaţilor. Această răspundere este valabilă pentru toate pretenţiile contractuale şi legale.
2.3. Este exclusă răspunderea pentru transmiterea de date incorecte datorită greşelilor apărute în sursele din care sunt preluate datele sau erorilor apărute la preluarea şi transmiterea acestor date.
2.4.Administratorul site-ului nu răspunde pentru pagube produse prin forţa majoră sau pentru pagube produse de terţi.

3. OBLIGAŢII GENERALE ŞI RĂSPUNDERI ALE UTILIZATORILOR SITE-ULUI
3.1. Să nu folosească în scop comercial conţinutul site-ului,
3.2. Să nu utilizeze mecanisme, software sau alte proceduri care să perturbe funcţionarea în condiţii normale a portalului www.pianoartinstitute.ro .
3.3.Este interzisă publicarea, modificarea, prelucrarea, dezvoltarea, răspândirea, tipărirea datelor, în special pentru crearea de baze de date sau pentru transmiterea la terţi.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Toate textele, soft-urile, imaginile, icoanele, denumirile comerciale, siglele, design-urile, mărcile comerciale, conţinutul original şi alte informaţii prezentate pe site sunt sau pot fi protejate pe baza legilor relevante.
4.2. Administratorul site-ului deţine drept de autor pentru tot conţinutul original al site-ului, precum şi drept de autor pentru orice selecţie, coordonare, aranjament, lărgire, modificare sau actualizare a acestui conţinut.
4.3. Cu exceptia cazurilor prevăzute de lege, orice copiere, redistribuire, retransmitere, publicare sau exploatare comercială a oricarui material descărcat de pe site este strict interzisa fără acordul prealabil scris al Administratorului site-ului.
4.4. Utilizatorii nu obţin drepturi de proprietate asupra nici unui conţinut al site-ului prin descărcarea materialului de pe site.
4.5. Utilizatorii şi/sau parţile terţe, care au obţinut acordul prealabil scris al Administratorului site-ului pentru a copia, redistribui sau publica orice material cu drept de autor, nu pot şterge nici o atribuire de autor, legendă cu marcă comercială sau notiţă privind dreptul de autor
4.6. În măsura în care nu au fost amintite anterior, în relaţia Administrator site – Utilizator vor fi respectate toate reglementările legale referitoare la protecţia datelor, proprietatea intelectuală şi orice alte prevederi legale.

5. PREVEDERI FINALE
5.1.Prezentele termeni şi condiţii se consideră a fi acceptate din momentul utilizării serviciului www.pianoartinstitute.ro şi înlătură orice înţelegere verbală între Administratorul site-ului şi Utilizatori. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii şi condiţiile utilizării acestui site.